când ajungem

`mă treziţi când ajungem acasă, da?`